Почетна Section Blog
Example of Section Blog layout (FAQ section)
О Г Л А С за запишување на ученици во прв уписен рок во I (прва) година во учебната 2021/2022 година PDF Print E-mail
Written by Administrator   
04.01.2020

О Г Л А С


за запишување на ученици во прв уписен рок во


I (прва) година во учебната 2021/2022 година

Last Updated on 04.19.2021
Повеќе
 
Контакт PDF Print E-mail

ИМЕ: Автосообраќајно училиште „Боро Петрушевски“ - Скопје

АДРЕСА: булевар „Александар Македонски“ 26 б. 1000 Скопје - Република Македонија

телефон ++389 2 3115 819

факс ++389 2 3115 819 / local 210

www.asuc.edu.mk

 

Телефонски локали во АСУЦ Боро Петрушевски – Скопје
ЦЕНТРАЛА        3115 819
ДИРЕКТОР ЛОКАЛ 102
ПОМОШНИК ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, ОБУКА И РАЗВОЈ ЛОКАЛ 103
ШЕФ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЛОКАЛ 104
АВТОШКОЛА ЛОКАЛ 105
РАБОТИЛНИЦА ЛОКАЛ 106
ТЕХНИЧКИ – ШАЛТЕР ЛОКАЛ 107
НАСТАВНИЧКА ЛОКАЛ 108
БИБЛИОТЕКА ЛОКАЛ 109
УЧЕНИЧКИ ПРАШАЊА ЛОКАЛ 110
ПСИХОЛОГ ЛОКАЛ 111
СЕКРЕТАР ЛОКАЛ 112
ТЕХНИЧКИ – КОНТРОЛОРИ ЛОКАЛ 113
ШЕФ НА СМЕНА НА НАСТАВНИЦИ ЛОКАЛ 114
ПОМОШНИК ДИРЕКТОР ЗА САМОДЕЈНОСТИ ЛОКАЛ 115
СМЕТКОВОДСТВО ЛОКАЛ 116
ИНФОРМАТИКА ЛОКАЛ 117
ХОМОЛОГАЦИЈА ЛОКАЛ 222
ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВО ЛОКАЛ 120
ПОМОШНИК ДИРЕКТОР ЗА НАСТАВА ЛОКАЛ 121
ПЕДАГОГ ЛОКАЛ 122
СОЦИОЛОГ ЛОКАЛ 123
ИНФО СИСТЕМ ЛОКАЛ 125
АРХИВА ЛОКАЛ 126
ДОМАЌИН ЛОКАЛ 128
ШЕФ НА РАБОТИЛНИЦА ЛОКАЛ 130
КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТИ ЛОКАЛ 131
ФАКС ЛОКАЛ 210
 
За нас PDF Print E-mail

Автосообраќајниот училишен центар “Боро Петрушевски”, е модерен, современ, единствен и уникатен центар за образование на кадри од областа на патниот сообраќај во Република Македонија.
Во склоп на центарот има низа објекти во кои се остварува основната воспитно – образовна дејност, како и други дополнителни дејности.
Основната дејност на АСУЦ “Боро Петрушевски”, е образование на кадри од областа на сообраќајната, машинската и автотехничката струка, по пат на редовно и вонредно школување на македонски и албански наставен јазик.

Исто така, училиштето нуди можност за стекнување повеќе видови образование за возрасни:

•специјализации од областа на патниот сообраќај и одржување на моторните возила
•обуки и курсеви за стекнување компетенции и лиценци за вршење на дејноста во областа на патниот сообраќај и одржувањето на моторните возила

Покрај образовната, училиштето остварува и споредни дејности:

•Станица за технички преглед и регистрација на моторни возила
•Центар за хомологација на моторни возила
•Автосервис
•Автошкола
•Авто - полигон
•Автоперална

Благодарејќи на добриот менаџмент и трпеливо и мудро раководење на раководните структури во  училиштето, се придонесе да училиштето се осовремени и се насочува кон превземање на приматот на Регионален центар за обука на стручни кадри од областа на сообраќајот, машинството и автотехниката во Македонија и пошироко, што претставува реална и природна последица на подолгиот развоен процес и постигнатите резултати.

 
Локација PDF Print E-mailОтворете поголема мапа.
 
Пребарување PDF Print E-mail
Written by Administrator   
10.31.2011

Резултати од пребарувањето: