Почетна Category Blog Постигнувања на учениците, награди, признанија, 2014/2015
Постигнувања на учениците, награди, признанија, 2014/2015 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
11.24.2015

Постигнувања на учениците, НАГРАДИ, ПРИЗНАНИЈА, 2014/2015

 

 

►Државен натпревар во областа на струката, за ученици од електромашинската и сообраќајната струка, Прилеп, 08.05.2015

- Светлана Станојковиќ, III1 клас............................................I место

- Бајрам Јахја, III7 клас...........................................................I место

- Михаил Ѓошевски, III6 клас...................................................I место

- Стефан Димковски, III9 клас.................................................I место

- Јасир Таири, III3 клас.........................................................III место

- Радмила Сенева, III2 клас..................................................пофалница


►Општински  натпревар во областа на струката,  за ученици од електромашинската и сообраќајната струка

- Мерван Рамизи, III4 клас......................................................I место

- Радмила Сенева, III2 клас.................................................... I место

- Јасир Таири, III3 клас............................................................I место

- Светлана Станојковиќ, III1 клас.............................................I место

- Бајрам Јахја, III7 клас............................................................I место

- Михаил Ѓошевски, III6 клас....................................................I место

- Стефан Димковски,III9 клас...................................................I место

- Амар Мемед, III7 клас..........................................................II место

- Далибор Пешевски, III5 клас.................................................II место

- Ардит Исмаили, III8 клас......................................................III место

- Стефан Поповски, III6 клас..................................................III место


►Ораторска вечер – наградени оратори

- Мартин Андонов, IV2 клас…………........................................I место

- Марија Гоцевска, IV2 клас….................................................II место

- Александар Трајковски, IV2 клас……………..........................III место


►Натпревар по историја на ниво на Град Скопје

- Мартин Јакимовски, II1 клас..................................................II место

Last Updated on 11.24.2015