Ballina Category Blog Arritjet e nxënësve, shpërblimet, mirënjohjet, 2014/2015
Arritjet e nxënësve, shpërblimet, mirënjohjet, 2014/2015 pdf Shtyp Email
nga Administrator   
E martë, 24 Nandor 2015 08:00

Arritjet e nxënësve, SHPËRBLIMET, MIRËNJOHJET, 2014/2015

 

 

►Garë shtetërore në fushën e drejtimeve, për nxënësit e drejtimit elektromakinerik dhe të komunikacionit, Prilep, 05.05.2015

- Svetllana Stanojkoviq, III1 .................................................vendi i I-rë

- Bajram Jahja, III7 .............................................................vendi i I-rë

- Mihail Gjoshevski, III6 .......................................................vendi i I-rë

- Stefan Dimovski, III9 ........................................................vendi i I-rë

- Jasir Tairi, III3 ..................................................................vendi i III-të

- Radmilla Seneva, III2 …....................................................mirënjohje

 

Garë komunale në fushën e drejtimeve, për nxënësit e drejtimit elektromakinerik dhe të komunikacionit

- Mervan Ramizi, III4 ...........................................................vendi i I-rë

- Radmilla Seneva, III2 ...................................................... vendi i I-rë

- Jasir Tairi, III3 …...............................................................vendi i I-rë

- Svetllana Stanojkoviq, III1 .................................................vendi i I-rë

- Bajram Jahja, III7 .............................................................vendi i I-rë

- Mihaill Gjoshevski, III6 ......................................................vendi i I-rë

- Stefan Dimovski, III9 .........................................................vendi i I-rë

- Amar Memed, III7 …..........................................................vendi i II-të

- Dalibor Peshevski, III5 .......................................................vendi i II-të

- Ardit Ismaili, III8 …............................................................vendi i III-të

- Stefan Popovski, III6 ….....................................................vendi i III-të


Mbërmja e oratorisë – oratorët e shpërblyer

- Martin Andonov,IV2 ...........................................................vendi i I-rë

- Marija Gocevska,IV2 .........................................................vendi i II-të

- Aleksandar Trajkovski,IV2 ..................................................vendi i III-të


Garë nga Historia në nivel të Qytetit të Shkupit

- Martin Jakimovski, II1 …....................................................vendi i II-të

Përditësimi E martë, 24 Nandor 2015 09:15