Почетна Професионални обуки
Професионални обуки PDF Print E-mail
10.28.2011

АСУЦ „Боро Петрушевски„ Скопје нуди за сите Ваши членки најквалитетни обуки за:

• Возачи во меѓународен транспорт
• Управители во меѓународен транспорт
• Возачи на АДР материјали (основна програма)
• Специјалистичка програма
-Превоз со цистерни
-Превоз на опасни материи ( класа 1)
-Превоз на опасни материи (класа 7)
• Советници за безбедност при превоз на АДР материјали
• Користење и читање на тахографи

За организирани групи за обуки предвидени се специјални попусти од 5-20%.Специјален бенифит во прилог на понудените обуки се бесплатните обуки за:

• административно- транспортна работа,
• професионални комуникации,
• елементарен англиски со транспортна терминологија,
• елементарна ИТ комуникација и ИТ вештина.

Центарот за сите пријавени кандидати овозможува:
- кратка и динамична настава со најмодерна наставна технологија
- наставни матерјали според стандардите на Европското образование
- професионални обучувачи со долгогодишно предавачко искуство
- места за одржување на обуката – дисперзирани низ Републиката

По обуката кандидатите:
- ќе располагаат со знаења и со Европски професионални вештини
- брзо и лесно ќе го полагаат испитот за стекнување лиценца